1. IDENTIFICACIÓ

El titular i responsable del lloc web www.turodenmota.com és l’empresa RECAREDO MATA CASANOVAS S.A. i les seves dades són:

Domicili:            Carrer Tamarit nº 10, 08770, Sant Sadurní d’Anoia (Barcelona)
Telèfon:             (+34) 93 891 02 14
Fax:                   (+34) 93 891 16 97
E-mail:               info@recaredo.com

Activitat econòmica inscrita legalment amb el C.I.F. A-08.572.752.

 

2. DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT

El web ofereix informació sobre la nostra empresa, els nostres vins escumosos, les vinyes en què es cultiven, així com l’agricultura aplicada i els mètodes d’elaboració a RECAREDO MATA CASANOVAS S.A.

 

3. PRESTACIÓ DELS SERVEIS

La prestació dels serveis de RECAREDO MATA CASANOVAS S.A. a través de la present pàgina web és de caràcter informatiu, gratuït i lliurement revocable sense que afecti la resta de condicions establertes a l’AVÍS LEGAL.
RECAREDO MATA CASANOVAS S.A. rebutja la responsabilitat derivada de la utilització indeguda dels continguts d’aquesta pàgina web, reservant-se el dret d’actualitzar-los, restringir-los o eliminar-los de manera transitòria o definitiva quan es consideri oportú.
Així mateix, RECAREDO MATA CASANOVAS S.A. declina tota responsabilitat per qualsevol interrupció de la pàgina web que pugui produir per actualitzar-la o millorar-la, o bé per causes alienes.

 

4. DRETS I OBLIGACIONS DE L’USUARI

L’usuari es compromet a utilitzar els productes i serveis oferts d’acord amb la llei, la moral i l’ordre públic, així com a introduir a la pàgina web únicament informació i continguts veraços sent-ne, l’únic responsable.
L’usuari no tindrà cap dret a reclamar indemnització de cap mena (directa o indirecta) per interrupcions temporals o suspensió definitiva dels productes i serveis a través de la pàgina web, bé s’hagi produït per causes pròpies o alienes.

 

5. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els drets de la propietat intel·lectual existent sobre la present pàgina web i/o els continguts i dissenys, així com les marques, noms comercials i dissenys industrials que s’hi inclouen, són de titularitat exclusiva de RECAREDO MATA CASANOVAS S.A. i queden protegits per la llei.

Queda prohibida la còpia, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació i/o posada a disposició del públic de tota o part de la pàgina web i/o els seus continguts i dissenys, marques, noms comercials i dissenys industrials, per qualsevol mitjà, sense la prèvia autorització expressa del seu legítim titular.

 

6. TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS

RECAREDO MATA CASANOVAS S.A. garanteix que el tractament de les dades personals dels usuaris que es registrin a la pàgina web es realitzarà de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, en el seu Reglament de desenvolupament, en la Llei 34/2002, del 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, així com a la “POLÍTICA DE PRIVACITAT”.

 

7. LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

RECAREDO MATA CASANOVAS S.A. no es responsabilitza de l’ús indegut que es realitzi de les aplicacions o dels continguts de la pàgina web. La responsabilitat recau únicament en l’usuari que n’ha fet l’ús indegut.
Així mateix, RECAREDO MATA CASANOVAS S.A. no assumeix cap responsabilitat per la informació continguda a la pàgina web de tercers, a la qual pugui accedir mitjançant enllaços des de la pàgina web de Recaredo. Tampoc no assumeix cap responsabilitat per la informació continguda en pàgines web de tercers vinculades d’algunamanera a aquesta pàgina web. RECAREDO MATA CASANOVAS S.A. cooperarà i col·laborarà si es requerit per ordre judicial o per les autoritats pertinents en la identificació de les persones responsables d’aquells usos que violin la llei.

 

8. ENLLAÇOS

Queda prohibida la inclusió de continguts o prestació de serveis en pàgines web de tercers, que poguessin suposar un perjudici per a la imatge de la web de RECAREDO MATA CASANOVAS S.A.. RECAREDO MATA CASANOVAS S.A es reserva el dret a prohibir, limitar o exigir la cancel·lació dels enllaços realitzats a les seves pàgines web, quan així ho estimi convenient, mitjançant una simple comunicació al titular de la pàgina web, sense que sota cap concepte estigui obligat a abonar cap mena de compensació per aquest motiu.

 

9. LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLE

Per qualsevol qüestió o divergència que pogués sorgir sobre els anomenats continguts, activitats, productes i serveis de la present web entre RECAREDO MATA CASANOVAS S.A. i els usuaris i/o tercers, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre-ho, se sotmeten expressament a l’aplicació de la Legislació Espanyola, sent competents igualment els Tribunals Espanyols, en sotmetre exprés a la jurisdicció dels Tribunals de Barcelona, salvat que la legislació aplicable determini de forma imperativa un altre fur o legislació diferent.